سامانه ثبت رضایتمندی از خدمات مراکز سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرم ثبت میزان رضايتمندي از خدمات مراكز سلامت :

لطفا پس از تکمیل فرم، بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید. دقت نمایید که ورود اطلاعات در فیلدهای ستاره دار، الزامی ست.

اطلاعات نظردهنده :

نام و نام خانوادگی :
* کد ملی :
* تاریخ مراجعه :
شماره تلفن ثابت :
* شماره تلفن همراه :
* شهرستان :
* مرکز سلامت :
خانه بهداشت :
گروه خدمت گیرنده :
خلاصه خدمت ارائه شده :
خدمت دهنده :

چگونگی ارائه خدمت :

آیا کارشناس مربوطه معاینه و مراقبت ها را بطور قیق و در موعد مقرر انجام داد؟
آیا راهنمایی و آموزش لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات و مراقبت مربوطه به شما ارائه گردید؟
آیا پیگیری لازم توسط کارشناس مربوطه جهت ارائه خدمت صورت گرفت؟
چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید، انجام نشده و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید؛ علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟
اگر پیشنهاد خاصی برای ارائه خدمات در نظر دارید، مطرح نمایید :
* میزان رضایتمندی خود را مشخص نمایید :
توضیحات :
نام کارشناس :
* کد تائید :