سامانه ثبت رضایتمندی از خدمات مراکز سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

فرم پیگیری رضايتمندي از خدمات مراكز سلامت :

لطفا شماره پیگیری و کد تائید را وارد نموده و سپس بر روی دکمه مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

* شماره پیگیری :
* کـد تائیـد :


پـــاسـخ :
پاسخ شما در این قسمت نمایش داده خواهد شد